KOPALNIA KRUSZYWA NATURALNEGO
WARYŚ
SK INVEST GREEN Sp. z o.o.

Kopalnia Kruszywa Naturalnego WARYŚ rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku w miejscowości Waryś, gm Borzęcin. W pierwszych latach swojej działalności funkcjonując pod nazwą "SUPER KRUSZ", wydobywała kruszywo naturalne ze złóż o powierzchni około 65 ha.
W 2011 roku została utworzona spółka SK INVEST GREEN Sp. z o.o. jako spółka celowa firmy "SUPER KRUSZ" do prowadzenia robót eksploatacyjnych kruszywa na terenie miejscowości Waryś. Obecnie kopalnia WARYŚ to obszar około 100 ha złoża kruszywa naturalnego.

" SUPER - KRUSZ " Sp. z o.o. jest firmą POLSKĄ w 100% udziałów. Przez 4 lata doskonaliliśmy nasze umiejętności w pozyskiwaniu i przetwarzaniu kruszywa naturalnego wprowadzając najnowsze technologie.

W drugiej połowie 2007 roku unowocześniliśmy sposób wydobywania kruszywa i przebudowaliśmy zakład przeróbczy, którego wydajność wzrosła trzykrotnie i obecnie osiąga 5 tys. ton na dobę

 

Obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania systemów:
Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004


Od 2014 roku REGIONALNY DYSTRYBUTOR KRUSZYW KOPALNI
"CZATKOWICE"


Polecamy:
      tłuczeń 31,5-63mm
      mieszanki kruszyw łamanych: 0-31,5mm, 0-63mm
      kamień murowy 120-400mm
      kamień gabionowy 63-120mm


ASORTYMENT | ATESTY | KONTAKT